˄

Chang Gung University

School of Traditional Chinese Medicine
Wang, Tzu-Hao | Leu, Yann-Lii | Lee, Jiann-Der | Shen, Jiann-Jong | Lin, Jen-der | Hung, Yu-Chiang | Chang, Shih-Tai | Chuang, Wen-Yu | Hsu, Chih-Chin | Hsu, Brend Ray-Sea | Hsu, Wei-Hsiu | Chen, Yeung-Jen | Chen, Miao-Fen | Chen, Chin-Chuan | Chen, Jiun-Liang | Chen, Wei-Jan | Chen, Kuo-Su | Lu, Chin-Song | Tsang, Ngan-Ming | You, Jyh-Sheng | Huang, Li-Tung | Huang, Chao-Cheng | Hwang, Tsong-Long | Yang, Sien-Hung | Yang, Tsung-Ming | Liao Hsiang-Ruei | Pan, Tai-Long |
Lai, Li-Ju | Shiue, Horng‐Sheng | Hsieh, Pei-Wen | Lo, Yu-Lun | Luo, Jiin-Chyuan | Kao, Huang-KaiGraduate Institute of Business and Management Guu, Sy-Ming | Chiou, Wen-Ko | Chang, Her-Kun | Chang, Ching-Ter | Chen, Ting-Yu | Tsai, Tsai-Hsuan | Teng, Ching-I | Lu, Jui-fenGraduate Institute of Electro-Optical Engineering Wu, Gwo-Mei | Nee, Tzer-En | Chang, Tsung-Wen | Chang, Liann-Be | Chen, Nai-Chuan | Yu, Chih-Jen | Yang, Chia-MingMolecular Medicine Research Center Chu, Li-Chieh | Wu, Chi-Sheng | Chen, Chia-Chun | Liao, Wei-Chao | Hsiao, Yung-ChinDepartment of Chemical and Materials Engineering You, Jiann-Hwa | Wang, Gow-Bin | Wu, Ming-Chung | Lue, Shing-Jiang | Lin, Chia-Chang | Lin, Shiou-Jenq | Chiu, Fang-Chyou | Sun, Chia-Liang | Juang, Ruey-Shin | Hsu, Ruey-Chi | Kuo, Hsiu-Po | Chen, Jyh-Ping | Hua, Mu-Yi | Yang, Jen-Ming | Cheng, Kong-Wei | Lu, Hsin-Chun | Shiau, Lie-Ding |Department of Respiratory Therapy Lin, Hue-Ling | Chen, Yen-Huey | Wan, Gwo-Hwa | Lai, Ying-Ju |Graduate Institute of Early Intervention Ke, Pang-Sing | Kang, Lin-Ju | Chen, Hui-Ju | Chen, Chia-Ling | Chen, Li-Ju | Cheng, Hsin-Yi | Hwang, Ai-Wen |Department of Mechanical Engineering Wang, Nen-Zi | Shih, Hsin-Yi | Yu, Jen-Fang | Wu, Jiunn-Jong | Lee, Ming-Yih | Lei, Kin-Fong | Lee, De-Mei | Shen, Chia-Hsuan | Hou, Kuang-Hua | Cha, Kuo-Chiang | Sun, Ming-Tsung | Sun, Jia-Hong | Chang, Yau-Zen | Huang, Ching- An | Liaw, Jiunn-Woei | Liu, Shih-Jung | Tsai, Ming-Yi | Tai, Ching-LungGraduate Institute of Medical Mechatronics Yu, Jen-Fang | Tai, Ching-Lung | Lei, Kin-Fong | Lee, Ming-Yih | Lee, Cheng-Kuang | Lin, Yen-Heng | Chao, Yi-PingDepartment of Physical Therapy, Graduate Institute of Rehabilitation Science Wang, Jong-Shyan | Lin, Pay-Shin | Lin, Yang-Hua | Chang, Ya-Ju | Chuang, Yu-Fen | Chuang, Li-Ling | Lien, Hen-Yu | Chen, Chih-Chung | Chen, Chiao-Nan | Liu, Wen-Yu | Cheng, Chih-Hsiu | Hsieh, Tung-HsunGraduate Institute of Biochemical and Biomedical Engineering Wu, Min-Hsien | Lee, I-Chi | Liu, Yu-Kuo | Liu, Chi-Hsien | Tsai, Shau-Wei | Tsai, Shiao-Wen | Lai, Jui-YangDepartment of Medical Biotechnology and Laboratory Science, Graduate Institute of Medical Biotechnology and Science Chu, Da-Chang | Ho, Hung-Yao | Wu, Chih-Ching | Shen, Chia-Rui | Lin, Mei-Hui | Lin, Sue-Jane | Chiou, Chiuan-Chian | Shih, Shin-Ru | Chang, Chung-Ming | Chong, Kowit-Yu | Kuo, Rei-Lin | Shu, Jwu-Ching | Huang, Hsing-I | Chiu, Tsun-Yee | Cheng, Ann-Joy | Lai, Hsin-Chih | Yen, Hsiu-Chuan | Lu, Jang-Jih | Tsu -Lan Wu | Chen, Ding Ping | Lin, Chia-Ni | Huang, Chung Guei | Chang, Pi yueh | An-Jing KuoDepartment of Public Health and Parasitology, Graduate Institute of Biomedical Sciences Wang, Lian-Chen | See, Lai-Chu | Chen, Min-Chi | Chen, Wei-June | Petrus TangDepartment of Microbiology & Immunology, Graduate Institute of Biomedical Sciences Chuan, Chiang-Ni | Chang, Yu-Sun | Chow, Kai-Ping | Lin, Hsi-Hsien | Kuo, Ming-Ling | Chen, Yi-Ywan M. | Chao, Mei | Liu, Shih-Tung | Li, Hsin-Pai | Lai, Chih-Ho | Hsieh, Sen-YungDepartment of Biochemistry and Molecular Biology, Graduate Institute of Biomedical Sciences Wang, Tzu-Chien V | Lin, Kwang-Huei | Pai, Li-Mei | Yu, Jau-Song | Wu, Chia-Lin | Ke, Po-Yuan | Horng, Jim-Tong | Yu, Chia-Jung | Chao, Chuck C.-K. | Liu, Hsuan | Chien, Kun-Yi | Cheng, Yi-ChuanDepartment of Physiology and Pharmacology, Graduate Institute of Biomedical Sciences Wang, Shyi-Wu | Wang, Hung-Li | Wu, Chung-Pu | Jou, Mei-Jie | Ma, Yunn-Hwa | Liang, Shu-Ling | Chen, Jan-Kan | Chen, Jin-Chung | Huang, Rong-Chi | Yang, Chuen-Mao | Lu, Juu-ChinDepartment of Anatomy, Graduate Institute of Biomedical Sciences Chiang, Hou-Yu | Lee, Ting-Hein | Hsu, Shu-Yuan | Juang, Horng-Heng | Pin Ouyang | Cheng, Sou-DeDepartment of Biomedical Sciences Robert Yung-Liang Wang | Pi, Hai-Wei | Scott C. Schuyler | Qiu, Jian-Tai | Hung, Li-Man | Hsu, Chin-Yuan | Meir, Yaa-Jyuhn James | Hsu, Sheng-Chieh | Chen, Yi-Ting | Chen, Chien-Chung | Chen, Chia-Hsiang | Sebastian D. Fugmann | Huang, Guo-Jen |
Yang, Shu-Yuan | Yang, Ya-Chin | Cheng, Mei-Ling | Shiao, Ming-Shi | Lai, Ming-Chih | Szecheng, Jonh Lo | Bertrand Tan | Su, Wen-HuiDepartment of Occupational Therapy Shoou-Lian Hwang-Gu | Ho, Meng-Yang | Wu, Ching-Yi | Lee, Ya-Yun | Li, Kuan-Yi | Shen, I-Hsuan | Meng, Ling-Fu | Chuang, I-Ching | Chen, Hsin-Yung | Chern, Jen-Suh | Huang, Hsiang-Han | Yang, Chi-Cheng | Chan, Pei-Ying |
Cheng, Chia-Hsiung | Hsieh, Yu-Wei | Su, Yi-JenClinical Informations & Medical Statistics Research Center Lin, Jr-Rung | Chang, Su-Wei | Chang, Chee-Jen | Chen, Kuan-Fu | Wen, Yu-Wen | Liu, Pi-Hua | Cheng, Jur-ShanGraduate Institute of Clinical Medical Sciences Toshiaki Nakano | Wang, Hsin-Shih | Shi, Chung-Sheng | Hung, Chien-Hui | Kang, Hong-Yo | Chang, Pey-Jium | Chang, Chee-Jen | Chang, Gwo-Jyh | Yang, Ming-Yu | Tsai, Chi-Neu | Hsiao, Chang-Chun | Jong-Hwei Su Pang | Ku, Cheng-LungSchool of Nursing Wang, Yi-Wen | Wang, Woan-Shyuan | Wang, Bi-Hwa | Yu, Hsing-Yi | Li, Chia-Chun | Lee, Yi-Hui | Lee, Jian-Tao | Chou, Hsueh-Fen | Lin, Ching-Rong | Chiu, Yi-Chen | Shao, Jung-Hua | Tang, Siew-Tzuh | Tang, Woung-Ru | Yea-Ing Lotus Shyu | Weng, Li-Chueh | Chang, Chi-Wen | Angela Shin-Yu Lien | Chen, Yu-Ting | Chen, Jan-Kan | Chen, Mei-Ling | Chen, Kang-Hua | Feng, Tsui-Hsia | Huang, Tzu-Ting | Huang, Hsiu-Li | Yang, Tsui-Yun | Chin, Yen-Fan | Liu, Hsueh-Erh | Tsai, Yu-Hsia | Tsai, Hsiu-Hsin | Tsai, Jia-Ling | Tsai, Yun-Fang | Tsay, Pei-Kwei | Lai, Yu-Ming | Chung, Shih-ChiDepartment of Computer Science and Information Engineering Wu, Shih-Lin | Lee, Chun-Liang | Prasan Kumar Sahoo | Lin, Chung-Chih | Lin, Chun-Yuan | Ma, Yung-Cheng | Lou, Der-Chyuan | Chang, Che-Wei | Chen, Jen-Hui | Huang, Chung-Yuan | Chao, Yi-Ping | Shieh, Wann-Yun | Chung, Chyan-Goei | Wei, Jyh-Da | Chen, Guang-Wu | Liang, Jia-Ming |Division of Natural Science ,Center for General Education Wang, Feng-Bin | Her, Jim-Long | Wu, Yi-Chen | Wu, Bi-Ru | Lee Ren-Shen | Li, Lung-Chung | Chow, Shu-Er | Lin, Huei-Li | Chiu, Shao-Hsuan | Chiu, Yun-Ju | Shih, Ta-Wei | Kao, Cheng-Heng | Chang, Shu-Man | Hsu, Tsing-San | Chen, Wei-Chung | Chen, Ching-Shiun | Huang, Chu-Ching | 潘國貴 | 蔡福源 | 賴光昶 | 駱碧秀Department of Electronic Engineering Lai, Chao Sung | Liu, Kou-Chen | Wang, Jer-Chyi | Chow, Hwang-Cherng | Lin, Yen-Heng | Lin, Ray-Ming | Chin, Kuo-Sheng | Kao, Hsuan-Ling | Chang, Ruey-Dar | Kuo, Shou-Yi | Chen, Szi-Wen | Siddheswar Maikap | Tsai, Chia-Lung | Li, Chung-Yi | Pan, Tung-Ming | Chiang, Yi-Chyun | Bing Sheu | Jeng, Ming-Jer | Chen, Yuan-Ho | Kuo, Jen-Tsai | Tan, Cher-Ming | Kao,Chyuan-Haur Tan, Cher MingDepartment of Electrical Engineering Wang, Yung-Yi | Lee, Jiann-Der | Lin, Shin-Yeu | Lin, Wen-Yen | Lin, Wen-Piao | Chiou, Shin-Yan | Kao, Shao-Ku | Kao, Yong-An | Chang, Yeong-Hwa | Chang, Wei-Neng | Tseng, Sheng-Yu
| Yeh, Bih-Chyun | Chan, Hsiao-Lung | Liu, Hao-Li | Ouyang, Yuan | Tsai, Meng-Tsan | Li, Ming-Fu | Wey, I-Chyn | Cihun-Siyong Alex_Gong | Wang, Jiun-Jie | Hsiao, Ing-Tsung | Tsui, Po-Hsiang | Koji Hatanaka | Lee, Huang-ChangDepartment of Medical Imaging and Radiological Sciences | Institute of Radiation Medicine Wang, Jiun-Jie | Wang, Chun-Chieh | Wang, Li-Jen | Chang, Yu-Chen | Wan, Yung-Liang | Hsiao, Ing-Tsung | Tsui, Po-Hsiang |Department of Industrial Design Chiou, Wen-Ko | Tsai, Tsai-Hsuan | Hiroki NISHINO |Department of Information Management Chang, Her-Kun | Chang, Ching-Ter |

Back to index