Department of  Dermatology

Department of  Plastic Surgery

Sindy Chien-Ting Hu

 

Ernest I-Hsin Shih

Jui-Yung Yang

Ya-Ching Chang

Cheng-Jen Chang

Ya-Hui Chuang

Chih-Hung Lin

Rosaline Chung-Yee Hui

Shiow-Shuh Chuang

Yau-Li Huang

Zeng-Chung Chen

Wen-hung Chung

Huang-Kai Kao

Yu-Huei Huang

Chun-Hao Pan

Mei-ching Lee

Yi-Chieh Chen

Hua-En Lee

Cheng-Hung Lin

Shyue-Luen Chang

Chung-Chen Hsu

Pei-Hsuan Lu

Chung-Kan Tsao

Chin-Yi Yang

Yen-Chang Hsiao

Chih-Hsiang Chang

Chih-Wei Wu

I-Ting Lin

Shu-Ying Chang

Chien-Hsu Chen

Ting-Chen Lu

Ying Fang Lin

Pang-Yun Chou

Yung-Yi Lee Pei- Xuan Lu
Min-Hui Ji  
Lana Peihan Kao  
Chun-Yu Cheng  
Yao-yu Chang